Munkavédelem területén az alábbi tevékenységeket vállaljuk

 • Kockázatértékelés
 • Munkavédelmi oktatás
 • Baleseti jegyzőkönyv elkészítése
 • Munkavédelmi szabályzat készítése – NEM JAVASOLJUK ELKÉSZÍTENI!
 • Egyéni védőeszköz juttatás meghatározás
 • Veszélyes gépek munkavédelmi üzembehelyezése
 • Szabványossági villamos felülvizsgálat megszervezése

Kell-e Önnek munkavédelmi szakembert foglalkoztatnia?

A munkavédelmi törvény hatálya kiterjed minden olyan munkáltatóra akinek legalább 1 fő alkalmazottja van. A munkavédelmi törvény a tevékenység veszélyességi osztályától és létszámtól függően határozza meg, hogy milyen szakképesítű munkavédelmi szakembert hány órában szükséges foglalkoztatni:

Munkavállalók száma I. veszélyességi osztály II. veszélyességi osztály III. veszélyességi osztály
1-9 fő 1 fő középfokú heti 2 óra 1 fő középfokú heti 1 óra 1 fő középfokú heti 1 óra
10-49 fő 1 fő középfokú napi 2 óra 1 fő középfokú napi 1 óra 1 fő középfokú napi 1 óra
50-500 fő 1 fő középfokú napi 4 óra 1 fő középfokú napi 2 óra 1 fő középfokú napi 1 óra
501-1000 fő 1 fő felsőfokú teljes munkaidő 1 fő felsőfokú teljes munkaidő 1 fő középfokú napi 4 óra
több mint 1000 fő 1 fő felsőfokú teljes munkaidő + 600 főnként 1-1 fő középfokú teljes munkaidőben 1 fő felsőfokú teljes munkaidő + 800 főnként 1-1 fő középfokú teljes munkaidőben 1 fő felsőfokú teljes munkaidő

DE! A legfeljebb 9 fő munkavállalót foglalkoztató munkáltató (mikrovállalkozás) esetén, továbbá ha a munkáltató a tevékenysége alapján a II. vagy III. veszélyességi osztályba tartozik, és 50 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztat (kisvállalkozás), akkor külön szakember kijelölése (foglalkoztatása) helyett kijelölt munkavállalójával vagy természetes személy munkaadóként maga is elláthatja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatait, amennyiben a kijelölt személy vagy ő maga rendelkezik az azok ellátásához a munkáltató tényleges szakmai tevékenységére tekintettel szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal. Valamennyi esetben (kijelölés, foglalkoztatás vagy a munkavédelmi feladatok személyes ellátása) a munkáltató kötelessége továbbá, hogy a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt munkabiztonsági szaktevékenység elvégzésére munkavédelmi (bányászati) szakképesítésű személyt vegyen igénybe. Ez a személy lehet a kijelölt (foglalkoztatott) szakember vagy – a szakképzettségi feltétel fennállása esetén – a természetes személy munkáltató is.

A rendelet értelmében tehát kisebb vállalkozásoknál nem kell feltétlenül munkavédelmi szakembert foglalkoztatni, ha megfelelő jártassággal rendelkezik. Azokat a tevékenységeket azonban, amit a törvény munkabiztonsági szaktevékenységnek minősít, csak legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személy végezhet.

A törvény munkavédelmi szaktevékenységek minősíti az alábbi feladatokat

 • Kockázatértékelés
 • időszakos biztonsági felülvizsgálat
 • súlyosnak minősített munkabaleset kivizsgálása
 • veszélyes gépek munkavédelmi üzembe helyezése
 • egyéni védőeszköz juttatás rendjének meghatározása